LIST OF PROGRAMMES OFFERED

No

CO L L A B O R A T I V E   I N S T I T U T I O N

Programme Code

 Description

1 PROGRAMMES OFFERED BY KIK

Pra Diploma Sains Komputer 

Sijil Teknologi Maklumat 
Sijil Pengajian Syariah 
Sijil Penyelenggaraan Komputer
Kursus Komunikasi Bahasa Inggeris
2 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM)

Diploma Sains Komputer

3 UNIVERSITI TUN ABDUL RAZAK ( UNITAR ) ( KIK AS TUTORIAL CENTER )

Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat 

Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan  
Sarjana Pentadbiran Perniagaan  
4 CANBERRA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Diploma Lanjutan Hospitality 

5 MURDOCH UNIVERSITY


Diploma Perniagaan 

6 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Matrikulasi Sains

7 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

Pra Sains

Pra Perdagangan
Pra Perakauanan
Diploma Pengurusan Perniagaan
Diploma Perakaunan
8 KOLEJ  ISLAM DARUL EHSAN (KISDAR)

Diploma Penganjian Islam

9 BRITISH MALAYSIAN INSTITUTE  (BMI)

Dip in Electrical Engineering

Dip in Electronic Engineering
Dip in Medical Electronic Engineering
Dip in Telecommunication Engineering
Dip in Engineering and Computing
Dip in Engineering and Business Information Technology  
10

Discussion Programmes

Diploma Teknologi Makmal (USM)  
Diploma Perakaunan (UiTM), Diploma Pengurusan Bank (UiTM), Diploma Pentadbiran Awam (UiTM)  
Diploma Pengajian Islam (UM), Diploma Pengurusan Masjid (UM) dan Diploma Bahasa Arab (UM)  
Matikulasi Universiti Islam Antarabangsa (UIA)  
Diploma Kejuruteraan Multimedia (UPM), Diploma Pengurusan Perniagaan (UPM), Bac Sains Komputer (UPM) dan Bac Pentadbiran Perniagaan (UPM)   
Bac of Commerce (Program 3 + 0 )  
Bac of Hospitality & Tourism ( Program 3 + 0 )