Diploma Sains Komputer (UPM)
Program ini dijalankan secara francais dengan Universiti Putra Malaysia (UPM) ini bertujuan menghasilkan lebih ramai tenaga mahir dalam bidang pengkomputeran, pengurusan perniagaan, atau pengurusan pendidikan dan pelbagai kegiatan lain. Kelayakan akademik bakal dianugerahkan oleh UPM, yang turut mengawal selia kualiti dan pengurusan program ini.  
Syarat Kemasukan:     
Minimum SPM Pangkat 2 dengan kredit dalam 5 matapelajaran termasuk Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu kertas Julai, Matematik, satu matapelajaran Sains (Fizik / Kimia / Biologi / Sains Am) dan mana-mana 2 matapelajaran yang lain.  
Calon-calon yang tidak memenuhi syarat kemasukan Diploma akan dipertimbangkan untuk melalui program Pra-Diploma terlebih dahulu.    
Tempoh & Pengambilan:    
2 Tahun (sepenuh masa) 4 semester Mei / November.
 
LAIN-LAIN KURSUS>>