Pra-Diploma Sains Komputer(KIK)
Sijil Teknologi Maklumat(KIK)
Program   jangka   pendek   bertaraf   sijil  ini  memberi  pendedahan  asas  tentang  teknologi  maklumat  yang   merangkumi   pelbagai  topik  seperti  Pengaturcaraan, MultimediaRangkaian Komputer dan lain-lain matapelajaran asas. Mereka yang lulus dengan baik bakal meneruskan pengajian peringkat Diploma Sains Komputer UPM di KIK 
Syarat Kemasukan:     
 Minimum SPM Pangkat 3 serta lulus 5 matapelajaran termasuk Bahasa Malaysia dan Matematik   
Nota: Calon yang mempunyai kelayakan lain / sedang belajar di tingkatan 6 juga digalakkan memohon.   
Tempoh & Pengambilan:   
 6 bulan (sepenuh masa) 2 semester Mei / November. 
 
Program  jangka  pendek  ini  mendedahkan  pelajar  dengan  kemahiran  dalam mengguna - pakai  pelbagai  bentuk  teknologi  maklumat  yang disokong  oleh perkakasan  (hardware)  dan  perisian  (software)  komputer. Sijil  kelayakan bakal  dianugerahkan  KIK  dan  pelajar  kemudiannya  boleh memohon untuk belajar diperingkat Pra atau Diploma Sains Komputer.  
Syarat Kemasukan:    
Minimum SPM dengan lulus dalam 3 matapelajaran termasuk Bahasa Malaysia dan Matematik / Sains.     
Tempoh & Pengambilan:   
2 bulan (sepenuh masa) Januari / Mei / Julai/ September / November    
3 bulan (separuh masa) 
  

 

Sijil Penyelenggaraan Komputer(KIK)
Kursus Komunikasi Bahasa Inggeris(KIK)
Program unik yang membolehkan pelajar menceburi bidang pemasangan komputer yang mempunyai prospek pekerjaan yang menarik. Ia menekankan pelbagai aspek teknikal yang merangkumi teori dan praktikal dengan sijil bakal dianugerahkan oleh KIK 
Syarat Kemasukan:  
Minimum SPM pangkat 3/SAP atau mempunyai pengalaman kerja.   
Tempoh & Pengambilan:   
2 bulan (sepenuh masa) + 1 bulan Praktikal.   
Julai   
 

  
 

Objektif kursus ini ialah untuk  menggalakkan penggunaan Bahasa  Inggeris dengan tepat, lancar dan yakin.  Komunikaasi   berkesan   secara   lisan   dan  bertulis bakal  ditekankan melalui  latihan  mendengar, bertulis, bertutur, membaca dan menulis. 
Syarat Kemasukan: 
Program  ini  terbuka  kepada  semua  ( termasuk  yang  sedang  bekerja )  yang merasakan diri mereka  mempunyai  tahap  penguasaan  Bahasa  Inggeris   yang rendah   untuk    memantapkan    lagi    penguasaan    mereka dalam bahasa antarabangsa ini. 
Tempoh & Pengambilan: 
3 bulan (separuh masa sahaja) Januari / Mei / September.
LAIN-LAIN KURSUS>>