Make your own free website on Tripod.com

 

   UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, KOLEJ IBUKOTA KINABALU

Selamat datang ke laman web Universiti Putra Malaysia (UPM).Dalam laman web ini telah disediakan maklumat ringkas tentang program yang UPM tawarkan melalui Kolej Ibukota Kinabalu.Selain daripada senarai program yang ditawarkan web ini juga turut menyediakan syarat-syarat kemasukkan bagi setiap program yang ditawarkan.

 

 

Latarbelakang

Universiti Putra Malaysia(UPM) adalah merupakan salah satu IPTA yang terdapat di Malaysia.UPM juga adalah merupakan salah satu daripada IPTA dan IPTS yang berkerjasama dengan KIK.UPM menawarkan beberapa program yang dijalankan di KIK.Antara program yang ditawarkan ialah Diploma Sains komputer (DSK).Program pengajian adalah dijalankan di KIK tetapi turut diawasi oleh pihak UPM

 

Penyelaras

Program-program yang ditawarkan oleh UPM adalah dibawah bidang kuasa En........dan dikendalikan bersama program-program yang ditawarkan daripada IPTA dan IPTS lain.

 

 

Program Yang Ditawarkan

PROGRAM : DIPLOMA SAINS KOMPUTER (UPM)

TEMPOH PENGAJIAN : 3 TAHUN

  •     Anda dijangka memerlukan keputuan lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya 6 C dalam 5 matapelajaran termauk Bahasa Melayu, Matematik, salah satu matapelajaran Sains dan mana-mana 2 matapelajaran lain yang sesuai.(Keutamaan akan diberi kepada calon-calon yang lulus matapelajaran Matematik Tambahan).

Atau

  •     Sijil sains Komputer /Pra Sains / Pra Diploma yang diiktiraf oleh UPM

 

 

| Bahagian Akademik Menu | Back |

 

Ibupejabat

Kolej Ibukota Kinabalu                                    Tel :- 088-497603               Sebarang cadangan/Pertanyaan:-

Jalan Tuaran,88450 Mengatal,                                                                        Ibukota@tm.net.com            

  Kota Kinabalu,Sabah.                                                        

                                                                                      Disediakan :- <M>etto<Z> /ittar/UM