Make your own free website on Tripod.com

 

1.Asrama Apartmen Mesra

     Bilangan Pelajar   :  47 Orang

     Jantina                 :  Perempuan

     Program              :  Sijil Teknologi Maklumat, 

                                   UiTM Program UNITAR

     Kampus              :  KIK,Jalan Sembulan

     Bilangan Fellow  :  1 orang

     Bilangan Rumah  :  13 buah

     Jarak Ke IPTS   :  3 Km

     Pengangkutan     :  Bas yang disediakan oleh kolej

     Kemudahan        :  i.Tempat Beriadah

                                  ii.Kelegkapan peabot asrama

                                  iii.Meja belajar individu

                                  iv.Tempat masak

                                  

 

2. Asrama Grace Court

     Bilangan Pelajar  :  218 orang

     Jantina                : Lelaki

     Program             : Sijil Teknologi Maklumat,PDSK

                                 KISDAR,UiTM,UNITAR

    Kampus              : KIK, Jalan Sembulan

    Bilangan Fellow  :  2 orang

    Bilangan Rumah  :  21 buah

    Jarak Ke IPTS   :  0.5 km

    Pengangkutan     :  Tidak disediakan

    Kemudahan        :  Tempat Beribadah

                                 Kelengkapan perabot asrama

                                 Tempat Masak

 

3. Asrama Sri Puteri

     Bilangan Pelajar :  148 Orang

     Jantina               :  Perempuan

     Program            :  UNITAR

     Kampus            :  KIK, Jalan Sembulan

     Bilangan Fellow :  2 orang

     Bilangan Rumah : 11 buah

     Kapasiti            :  14 orang

     Jarak ke IPTS  :  8 km

    Pengangkutan    :  Bas yang disediakan oleh kolej

    Kemudahan       :  i.Tempat Beribadah

                               ii. Kelengkapan perabot asrama

                              iii. Meja belajar individu

                              iv.Tempat masak

 

4.  Asrama Kampus Menggatal,Jalan Tuaran

      BilanganPelajar  :  904 orang

      Jantina               :  Lelaki dan Perempuan

      Program            :  Matrikulasi, DSK, TWP

      Bilangan Fellow :  7 orang

      Bilangan Bilik     :  367 buah

      Kapasiti  :

      a. Flat1              :  128 orang

      b. Flat 2             :  137 orang

      c.  Flat 3            :  124 orang

      d.  Flat 4            :  136 orang

      e.  PALAPES    :  93 orang

      f.  MINANGKABAU

          i. A1               :  85 orang

         ii. A2               :  91 orang

         iii.B1               :  54 orang

         iv.B2               :  56 orang

  Muatan Asrama    :  996 orang

  Kemudahan          : i. Tempat Beribadah

                               ii. Kelengkapan perabot asrama

                              iii. Meja belajar individu dan

                                  berkumpulan

                              iv. Tempat rehat

                              v.  Televisyen

                              vii. Kemudahan rekreasi seperti

                                   gelanggang permainan

 

 5. Asrama Sri Pulutan

   Bilangan pelajar   :  112 orang

   Jantina                 :  Lelaki

   Program              :  PDSK

   Bilangan Fellow   :  1 orang

   Bilangan Rumah   :  18 buah

   Kampus              :  KIK, Jalan Luyang.

   Kapasiti sebuah   :  12 orang

   Muatan Asrama  :  216 orang

   Jarak Ke IPTS   :  10 Km

   Pengangkutan     :  Bas yang disediakan oleh Kolej

   Kemudahan        :  i. Tempat Beriadah

                                ii. Kelengkapan Perabot asrama

                               iii. Meja Belajar berkumpulan

                               iv. Tempat masak

 

6. Asrama Indah Permai

    Bilangan Pelajar  :  440 orang

    Jantina                :  Lelaki

    Program             :  Matrikulasi,DSK,TWP

    Bilangan Fellow  :  3 orang

    Kampus             :  KIK, Jalan Tuaran

    Bilangan Rumah :  49 buah

   Kapasiti sebuah  :  10-12 buah

   Muatan Asrama  :  534 orang

   Jarak Ke IPTS   :  3 Km

   Pengangkutan     : Bas yang disediakan oleh kolej

   Kemudahan        : i.  Tempat beribadah

                              ii.  Kelengkapan perabot asrama

                             iii.  Meja belajar berkumpulan

                             iv.  Tempat masak.