Make your own free website on Tripod.com

 

Latar Belakang Unit Kaunseling Kolej Ibukota Kinabalu (KIK)
Unit ini mula ditubuhkan secara rasmi pada 1 April 2001 dibawah Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) Kolej Ibukota Kinabalu (KIK).Tetapi,unit ini sudah lama beroperasi secara tidak langsung dibawah bahagian HEP.

 

Objektif
Memberikan khidmat nasihat dalam usaha untuk memenuhi keempat-empat komponen kualiti manusia.Untuk membentuk peribadi yang berkualiti dan berjaya.

 

Tugas atau Peranan
1. Memberikan khidmat nasihat (Pelajar, Kakitangan dan Ibubapa)
2. Mengatur program latihan pembangunan pelajar
3. Mengatur panduan akademik (hala tuju pelajar seterusnya)
4. Mengurus oganisasi kelab-kelab pelajar
5. Memberi ceramah-ceramah motivasi (dalam dan luar kampus0
6. Penyelesaian dalam masalah pelajar

      a) Temu janji pelajar itu sendiri

      b) Cadangan daripada pensyarah

      c) Ibubapa