Make your own free website on Tripod.com

 

 

UNIT PENJADUALAN KOLEJ IBUKOTA KINABALU

 

Selamat datang ke laman web Unit Penjadualan Kolej Ibukota Kinabalu.Laman web ini menyediakan kepada pengguna jadual kuliah pelajar Diploma Sains (DSK) Komputer dan juga jadual Pensyarah kolej Ibukota di kampus utama jalan Tuaran. Untuk maklumat yang lebih lanjut pengguna boleh klik pada bahagian yang dikehendaki. 

 

 

LATARBELAKANG.

Unit penjadualan ini sebenarnya bertanggungjawab untuk menyediakan jadual kuliah bagi pelajar diploma sains komputer kolej ibukota.Walaubagaimanapun, unit ini juga turut menyediakan jadual para pensayarah di kampus utama jalan tuaran.Unit Penjadualan ini dibawah penyelarasan Encik Kalam, yang juga merupakan salah seorang pensyarah di kolej ini.

 

| ProgramAkademik | | Back |