Make your own free website on Tripod.com
 
KOLEJ IBUKOTA KINABALU
JLN SEMBULAN, 88100 KOTA KINABALU, SABAH.
TEL : 088-222502, 219212,221492  FAX : 225895  EMAIL : ibukota@tm.net.my

M I S I  K O L E J  I B U K O T A  K I N A B A L U

Berilitzam Menjadi Wadah Pusat Pendidikan Yang Mendokong Falsafah Pendidikan Negara Untuk Menyumbang Kepada Keseimbangan Pengetahuan, Keintelektualan, Emosi , Fizikal Dan Mentel Yang Sihat Berteraskan Kepercayaan Kepada Tuhan.
 

 

B e r i t a T e r k i n i !

 

I k l a n  P e m a s a r a n  T e r k i n i

 

Iklan Jawatan

    
                   
  F A K T A                                                       H A L  E H W A L  PE L A J A R   A K A D E M I K    
       
  KIK - Sekapur Sirih   Bahagian Hal Ehwal Pelajar   Bahagian Akademik  
  Pegawai Utama   Agama & Pendidikan Moral   Program Akademik  
  Perutusan Pengarah   Kediaman Pelajar   Unit Komputer  
      Kaunseling    Unit Program Matrikulasi  
      Persatuan-Persatuan Pelajar   Unit Program Berkembar  
      Sukan   Unit Program UiTM  
  P E N G U R U S A N    Berita Hal Ehwal Pelajar   Unit Program UNITAR  
 

Pejabat Pengarah

      Unit Program PDSK & STM  
  Akaun & Kewangan  

Kampus Induk Sembulan

 

  Unit Bahasa Inggeris  
  Unit Kemasukan Dan Rekod     Unit Program BMI  
  Unit Perhubungan Awam      Pusat Pengajian Dan Pemikiran Islam  
  Unit Media      Penjadualan  
  Unit Pemasaran     Peperiksaan  
 

Kampus Utama Menggatal

    Berita Akademik  
      Kalender Akademik  
    K E M U D A H A N  

Kampus Luyang

 
    Perpustakaan    
    Kediaman Pelajar    
    Sukan & Rekreasi 
Kaunseling & Kerjaya
   
           
    P E N T A D B I R A N    I N S T I T U S I   R A K A N      
  Bahagian Pentadbiran   Kementerian Pendidikan Malaysia ( KPM )    
  Pembangunan   Universiti Putra Malaysia ( UPM )      
  Mekanik   Universiti Tun Abdul Razak ( UNITAR )   KIK O N l i n e   
  Penyelenggaraan   Murdoch University ( MU )   Borang Permohonan  
  Berita Pentadbiran   Canberra Institute of Technology ( CIT )   Borang Permohonan Jawatan  
 

Borang Cuti

  Kolej Islam Darul Ehsan ( KISDAR )      
  Borang Cuti Ke Hadapan   Universiti Teknologi MARA ( UiTM )   E-mail : ibukota@tm.net.my  
  Borang Keluar   British Malaysian Institute ( BMI )