Ijazah Sarjana Muda 
Teknologi Maklumat(UNITAR)
Ijazah Sarjana Muda 
Pengurusan Perniagaan(UNITAR)
Program   ini  membolehkan   pelajar  mengkhusus   dalam  sekurang -kurangnya  3  bidang: Multimedia, Kejuruteraan Perisian & Pengurusan  dan Sistem Maklumat. Matapelajaran  termasuk  Pengaturcaraan,  Sistem  Komputer, Sistem  Multimedia,  dan bermacam-macam topik lain  yang  berkaitan. Kertas  kerja dan latihan industri  turut  merupakan  ciri utama program  ini  dimana  kelayakan  bakal dianugerahkan oleh UNITAR.   
Syarat Kemasukan:    
1.  SPM/SPMV (atau keputusan percubaan) dengan kredit dalam Bahasa Melayu/BI, Maths dan tiga matapelajaran lain. Kelebihan diberikan kepada mereka yang mengambil Sains dan Lukisan.   
2.  Sijil / Diploma berkaitan dpd ITTAR, IPTA atau IPTS yang diiktiraf UNITAR.   
3.  STPM dengan memperolehi 2 Prinsipal atau 1 Prinsipal 2Subsidiari dalam matapelajaran berkaitan.   
4.  Kelayakan setaraf 'A' level.
 Program ini membolehkan pelajar mengkhusus dalam  pelbagai bidang termasuk kewanganSistem Pengurusan Maklumat, Kewangan dan Teknologi Maklumat. Matapelajaran    seperti    Pengajian   Am,   Ekonomi,   Pengurusan   Kewangan,  Perakaunan dan Pemasaraan akan dipelajari termasuk  latihan praktikal selama 3  bulan. Ijazah akan dianugerahkan oleh UNITAR  
Syarat Kemasukan:    
1.  SPM/SPMV (atau keputusab percubaan) dengan kredit dalam Bahasa Melayu/BI, Maths dan tiga matapelajaran lain. Kelebihan diberikan kepada mereka yang mengambil Ekonomi Asas, Perdagangan atau Prinsip Akaun.   
2.  Sijil / Diploma berkaitan dpd ITTAR, IPTA atau IPTS yang diiktiraf UNITAR.   
3.  STPM dengan memperolehi 2 Prinsipal atau 1 Prinsipal 2Subsidiari dalam matapelajaran berkaitan.   
4.  Kelayakan setaraf 'A' level. 
 
Sarjana Pentadbiran Perniagaan 
(UNITAR)
Kelayakan MBA daripada UNITAR ini merupakan satu kelebihan di samping ijazah pertama diploma bagi individu-individu yang menceburi bidang berkaitan perniagaan / pengurusan. Graduan bakal membuat perancangan strategi yang berkesan secara individu dan secara berpasukan dalam meneroka objektif syarikat dengan menggunakan teknologi maklumat bakal meningkatkan lagi kualiti dan produk kerja terutamanya dalam mengenengahkan pengetahuan yang diperolehi untuk tujuan penyelidikan dalam bidang yang diceburi.   
Syarat Kemasukan:    
1. Ijazah Sarjana Muda daripada Institusi yang diiktiraf atau kelayakan profesional  setaraf dengan Ijazah.    
2.Kelayakan tambahan seperti pengalaman kerja dan pembabitan aktif  dalam kerja-kerja komuniti yang boleh dipertimbangkan.    
Tempoh & Pengambilan     
2 tahun (sepenuh masa sahaja) Januari / Mei / September.  
LAIN-LAIN KURSUS>>