PROGRAM DITAWARKAN OLEH KIK

Sijil Teknologi Maklumat  
Pra Diploma Sains Komputer  
Sijil Penyelenggaraan Komputer  
Kursus Komunikasi Bahasa Inggeris  
 

PROGRAM KERJASAMA (UPM)

Dploma Sains Komputer  
 

PROGRAM UNITAR ( KIK SEBAGAI PUSAT TUTORIAL )

Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat   
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan  
Sarjana Pentadbiran Perniagaan  
 

PROGRAM BERKEMBAR CANBERRA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Diploma Lanjutan Hospitality 
 

PROGRAM BERKEMBAR MURDOCH UNIVERSITY

Diploma Perniagaan 
 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Matrikulasi Sains

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

Pra UITM

PROGRAM DALAM PERBINCANGAN KIK & PUSAT PENGAJIAN RAKAN

Diploma Teknologi Makmal (USM)  
Diploma Perakaunan (UiTM), Diploma Pengurusan Bank (UiTM), Diploma Pentadbiran Awam (UiTM)  
Diploma Pengajian Islam (UM), Diploma Pengurusan Masjid (UM) dan Diploma Bahasa Arab (UM)  
Matikulasi Universiti Islam Antarabangsa (UIA)  
Diploma Kejuruteraan Multimedia (UPM), Diploma Pengurusan Perniagaan (UPM), Bac Sains Komputer (UPM) dan Bac Pentadbiran Perniagaan (UPM)   
Bac of Commerce (Program 3 + 0 )  
Bac of Hospitality & Tourism ( Program 3 + 0 )