Diploma Lanjutan Hospitality (CIT)
Program yang dijalankan dengan kerjasama Institut ternama dalam bidang Vokasional atau latihan dari Australia bertujuan untuk melahirkan tenaga mahir terutamaanya dalam pengurusan perhotelan dan penyediaan makanan. Seimbang dari segi teori dan praktikal di hotel-hotel ternama pelajar-pelajar bakal didedahkan dengan sistem pengurusan hotel dalam suasana sebenar. Kelayakan akademik bakal di anugerahkan oleh CIT.
 Syarat Kemasukan:
1.  SPM/SPMV/'O' Level dengan 3 kredit dalam Bahasa Inggeris dan Maths atau STPM/ 'A' level.dengan lulus 3 matapelajaran atau Sijil berkaitan dalam bidang Hospitality 
Tempoh & Pengambilan
3 tahun (sepenuh masa sahaja) Febuari / Jun.
 
LAIN-LAIN KURSUS>>