Make your own free website on Tripod.com

                                                                                                  

                                                                                                                                      
UNIT PROGRAM BERKEMBAR K.I.K
                                                                                                                                
                      
Selamat datang ke website Unit Program Berkembar K.I.K. Dalam laman web ini disediakan maklumat ringkas tentang program-program yang dijalankan secara berkembar dengan institusi-institusi luar.  
LATAR BELAKANG
  Kolej Ibukota kinabalu menjalankan program berkembar dengan 2 institusi pengajian tinggi luar . Institusi pengajian itu ialah Canberra institute of Technology (CIT) dan Mordoch University (MU). 

| Program Akademik |   | Menu | | Back |