Make your own free website on Tripod.com

 

 

     PROGRAM-PROGRAM YANG DITAWARKAN OLEH UNITAR

 

 

PROGRAM : IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (UNITTAR)

TEMPOH PENGAJIAN : 4 TAHUN

  •     Anda dijangka memerlukan keputusan lulus SPM/SPMV dengan mendapat sekurang-kurangnya 6 C   untuk 5 matapelajaran termasuk Bahasa Melayu atau Bahasa inggeris dan Matematik.

Atau

  •     Diploma Pengajian Perniagaan/berkaitan yang diiktiraf oleh UNITAR.(Mereka yang mempunyai kelayakan diploma akan dipertimbangkan untuk mendapat pelepasan kredit untuk matapelajaran yang telah diambil sebelum ini.)

 

 

 

 

PROGRAM : IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (UNITTAR)

TEMPOH PENGAJIAN : 4 TAHUN

  •       Anda dijangka memerlukan keputusan lulus SPM/SPMV dengan mendapat sekurng-kurangnya 6 C untuk 5 matapelajaran termasuk Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris dan Matematik.

 Atau

  •       Diploma Sains Komputer / Teknologi Maklumat/ berkaitan yang diiktiraf oleh UNITTAR. Mereka yang mempunyai kelayakan diploma akan dipertmbangkan untuk mendapat pelepasan kredit untuk matapelajaran yang telah diambil sebelum ini. 

 

 

|Bahagian Akademik | |Program Akademik | | Menu | | Back |