Make your own free website on Tripod.com

 

  BAHAGIAN AKADEMIK KOLEJ IBUKOTA KINABALU (KIK)

 

 

Program Akademik
Unit Komputer
Unit Program Matrikulasi
Unit Program Berkembar
Unit Program UiTM
Unit Program PDSK & STM
Unit Bahasa Inggeris
Unit Program BMI
Pusat Pengajian Dan Pemikiran Islam
Penjadualan
Peperiksaan
Berita Akademik
Kalender Akademik
Kerjasama

 

| Program Akademik | Unit Komputer | Pro.Matrik | Pro.Berkembar | Pro.UiTM | Pro.Pdsk & Stm | Pro.BMI | PPI | Penjadualan | Peperiksaan | Berita Akademik | Kalender Akademik | Kerjasama |

 

TUGAS/BIDANG KUASA CARTA ORGANISASI
1. Menyelaras perjalanan program-program yang dijalankan di K.I.K

MISI/VISI

 

MENU

 

2.Menjalankan pengambilan pensyarah baru
3.mengendalikan maklumat yang berkaitan dengan kakitangan akademik (Pengesahan Jawatan,kenaikan Gaji,cuti tahunan dan cuti belajar)
4.Membuat analisis keputusan peperiksaan setiap semester.(semua program yang ada di K.I.K)
5.Mengadakan kursus-kursus(berkaitan dengan pengajaran) untuk Pensyarah.Bertujuan untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kemahiran dalam pengajaran.