Make your own free website on Tripod.com
  BAHAGIAN AKADEMIK KOLEJ IBUKOTA KINABALU(K.I.K)
          

 

 

  

Program Akdemik
 Unit Komputer
Unit Program Matrikulasi
Unit Program Berkembar
Unit Program UITM
Unit Program PDSK&STM
Unit Bahasa Inggeris
Unit Program BMI
 Pusat Pengajian & Pemikiran Islam
Penjadualan
 Peperiksaan
 Berita Akademik
 Kalender Akademik
 

TUGAS/BIDANG KUASA

CARTA ORGANISASI

1. Menyelaras perjalanan program-program yang dijalankan di K.I.K

2.Menjalankan pengambilan pensyarah baru

3.mengendalikan maklumat yang berkaitan dengan kakitangan akademik [Pengesahan Jawatan,kenaikan Gaji,cuti tahunan dancuti belajar]

4.Membuat analisis keputusan peperiksaan setiap semester.(semua program yang ada di K.I.K)

5.Mengadakan kursus-kursus(berkaitan dengan pengajaran) untuk Pensyarah.Bertujuan untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kemahiran dalam pengajaran.

 

MISI

 VISI

Menu


| Program Akademik | | Unit Komputer | | Unit Program Matrikulasi | | Unit Program Berkembar | | Unit Program UiTM | |Unit Program PDSK & STM | | Unit Bahasa Inggeris | | Unit Pengajian Dan Pemikiran Islam| | Penjadualan | | Peperiksaan | |Berita Akademik | | Kalender Akademik |